Welcome to ESL

Phone:

Email:

Degrees and Certifications:

Mrs. Kaitlyn Travis

My name is Mrs. Travis and this is my 14th year in education and my second year as an ESL Specialist. I have a bachelor's degree in Interdisciplinary Studies, and I also have my master's degree in Professional Development. I teach ESOL I and II and co-teach English 2. I am proud to be a Heath Hawk, and I am here to help your child be successful and achieve their goals. Please feel free to reach out to me if you need help with anything: kaitlyn.travis@rockwallisd.org. I can stay for tutoring just about any morning or afternoon, so reach out and schedule an appointment if necessary. The best time to reach me during the school day is at 3 p.m.

Link to ESOL Canvas

Mi nombre es Sra. Travis y este es mi 14 año en educación y mi segundo año como especialista en ESL. Tengo una licenciatura en Estudios Interdisciplinarios y también tengo una maestría en Desarrollo Profesional. Doy clases de ESOL I y II y co-enseño inglés II. Estoy orgulloso de ser un Heath Hawk y estoy aquí para ayudar a su hijo a tener éxito y alcanzar sus metas. No dude en comunicarse conmigo si necesita ayuda con algo: kaitlyn.travis@rockwallisd.org. Puedo quedarme para recibir tutoría casi cualquier mañana o tarde, así que comuníquese y programe una cita si es necesario. El mejor momento para comunicarse conmigo durante el día escolar es a las 3 p.m.

اسمي السيدة ترافيس وهذه هي سنتي الثالثة عشرة في التعليم وسنتي الأولى كأخصائي في اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. لديّ درجة البكالوريوس في الدراسات متعددة التخصصات ، ولدي أيضًا درجة الماجستير في التطوير المهني. أقوم بتدريس ESOL I و II وأشارك في تدريس اللغة الإنجليزية الأول والثاني. أنا فخور بكوني هيث هوك ، وأنا هنا لمساعدة طفلك على النجاح وتحقيق أهدافه. لا تتردد في التواصل معي إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في أي شيء: kaitlyn.travis@rockwallisd.org. يمكنني البقاء للدروس الخصوصية في أي صباح أو بعد الظهر ، لذا تواصل معنا وحدد موعدًا إذا لزم الأمر. أفضل وقت للتواصل معي خلال اليوم الدراسي هو الساعة 3 مساءً.

 

Tên tôi là Bà Travis và đây là năm thứ 13 của tôi trong lĩnh vực giáo dục và là năm đầu tiên của tôi với tư cách là Chuyên gia ESL. Tôi có bằng cử nhân về Nghiên cứu liên ngành và tôi cũng có bằng thạc sĩ về Phát triển chuyên môn. Tôi dạy ESOL I và II và đồng dạy tiếng Anh I và II. Tôi tự hào là Heath Hawk và tôi ở đây để giúp con bạn thành công và đạt được mục tiêu của chúng. Vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn cần trợ giúp về bất kỳ điều gì: kaitlyn.travis@rockwallisd.org. Tôi có thể ở lại để dạy kèm vào bất kỳ buổi sáng hoặc buổi chiều nào, vì vậy hãy liên hệ và sắp xếp một cuộc hẹn nếu cần thiết. Thời gian tốt nhất để liên lạc với tôi trong ngày học là lúc 3 giờ chiều.